Pulsaren i krabbnebulosan är ju välkänd. I supernovaresten 3C48 finns en liknande pulsar som setts av rymdteleskopet Chandra (läs pressreleasen), och den visar samma slags nebulosa runt omkring sig som krabban. Pulsaren är dock kallare än väntat – bara sisådär en miljon grader. Det tyder på att pulsaren kan vara ännu tätare än man trott, och hur det går till vet man inte. Möjligen finns något slags exotisk materie inuti.

Bild: NASA/CXC/SAO/P.Slane et al.

Magnetfältet runt pulsaren inuti 3C58 skapar virvlar av partiklar som lyser i röntgen. Bild: NASA/CXC/SAO/P.Slane et al.