Mera matnyttigt från AAS då.

Superstjärnhopar kanske inte föds super. You-Hua Chu och Rosie Chen från USA har observerat en jätte till stjärnhop i galaxen M101, och upptäckt att den består av tre mindre delar. Det ser ut som om hoparna håller på att gå samman. Bildas kanske alla på det sättet? Det har varit på tapeten ett tag att superstjärnhopar skulle kunna vara unga varianter på klotformade stjärnhopar, som vi har massor av i vår galax och som är bland de äldsta objekt i universum. Mer om det hela här.

CenterStarsHiResGalaxens mitt i infrarött, tagen med Magellan-teleskopet i Chile. Här ser man (antagligen;) inga svarta hål. (Bild: CfA)

Vita dvärgar i galaxens mitt Under AAS dag 1 rapporterades det om tusentals svarta hål nära galaxens mitt, som man tror låg bakom några av de många röntgenkällor som rymdteleskopet Chandra sett. Nu kommer det bud om att många av röntgenkällorna kanske är relativt vanliga vita dvärger, som bara råkar befinna sig i binärsystem och växelverkar med sin partnerstjärna. Grejen är att bilder på galaxens mitt, tagna i infrarött, inte visar tillräckligt många riktigt tunga stjärnor. Tunga stjärnor är det som kan bli svarta hål. Mer på Spaceflight Now

Teorin om kall mörk materia befäster sin position. Hur uppkom galaxerna när universum expanderade efter big bang? Kosmologer vet allt mer om detta, tacka vare omfattande mätningar på avlägsna galaxer och hur snabbt de rör sig bort från oss. Samtidigt har man gjort mätningar på den kosmiska mikrovågsstrålningen. Nu har man äntligen sett att de avlägsna galaxerna följer samma mönster som mikrovågsbakgrunden visar upp. Vilket är ännu en fjäder i hatten för kall mörk materia och dess anhängare.
Mer på Eurekalert

(Bild: ESA/NASA)NGC 346 i lilla Magellanska molnet, i ett fint blått Hubble-porträtt. (Bild: ESA/NASA)

Lilla molnets nya stjärnor ESA:s Antonella Nota och kollegor har upptäckt ett gäng unga stjärnor i vår granngalax Lilla Magellanska molnet. Stjärnbildning är inget konstigt här i Vintergatan, men i lilla molnet råder andra förhållanden.

Mysko väteskiva runt dvärggalax En annan liten galax där det pågår stjärnbildning är UGC 5288. Det som är skumt med den är att den är omgiven av en stor skiva som består av neutralt väte, och som inte verkar delta i stjärnbildandet alls. Upptäckten gjordes av Liese van Zee från Indiana i USA, som observerade den stora väteskivan med radioteleskopen i Very Large Array. Pressrelease hos Indiana University