Europeiska Sydobservatoriet har publicerat sin vetenskapliga strategi (läs den i pdf-format) för den närmaste framtiden. Längst upp på att-göra listan är att lotsa europeisk astronomi in i de Extremt Stora Teleskopens tidsålder med bibehållen kvalitet och ledarskap. Ett Extremt Stort Teleskop (ja, de kallar det faktiskt så, antagligen är det OWL de menar) ska byggas med hjälp av ’radikal strategisk planering’. Vad kan det innebär, undrar man?

owl3_small
ESOs planerade Överväldigande Stort Telescope (OWL), som den kan se ut i framtiden. Bild: ESO