Nu har det kommit fina nya bilder Hästhuvudnebulosan, denna gång i ljuset från vätemolekyler. Sedan Hubbles bilder på ’Skapelsens pelare’ (Örnnebulosan) har det varit poppis med kall gas som fräts sönder av nyfödda stjärnor. Hästhuvudnebulosan är ett klassiskt fall, och i en ny artikel av Emilie Habart och hennes kollegor [läs den på ArXiv.org i pdf-format] så används bilderna till att mäta tätheten i gasen och hur sönderfrätningen går till.

Bild: Magnus Gålfalk/Stockholms observatorium

Så här ser hästhuvudet ut i synligt ljus (bild: Magnus Gålfalk/Stockholms observatorium).