Den s k mörka energin som man tror ligger bakom att universum expanderar allt snabbare, gör sig påmind även bland de närmaste galaxerna till vår egen. Det är slutsatsen som ett italienskt-schweiziskt-svenskt forskarteam (där Cathy Horellou från Chalmers ingår) drar. De har gjort datamodeller på hur galaxerna rör på sig och ser tecken på den mörka energins påverkan även nära oss.
Pressrelease på PhysOrg.com

Men ett gäng teoretiker i USA, Italien och Kanada tvivlar på att det är någon mörk energin bakom accelerationen. Tanken är att bland de ojämnheterna som uppstod vid big bang fanns, inte bara de små som man sett tecken på med satelliten WMAP, utan också ojämnheter så pass stora så att de kan misstolkas som acceleration.
Pressrelease på EurekAlert

Bild: James Wadsley, McMaster University, Hamilton, Ontario
I denna datasimulering av universums expansion visas galaxer (i rött) som trycks utåt av den mörka energin. Om den nu finns, vill säga. (Bild: James Wadsley, McMaster University, Kanada)