En ny bild från rymdteleskopet Hubble visar elliptiska galaxen NGC 1316 – och resterna av andra galaxer som den käkat upp. Med galaxens miljarder stjärnor som fond syns mängder av stoftmoln, återstöden av andra galaxer som rivits sönder av NGC 1316:s dragningskraft.
Om bilden på hubblesite.org

Bild: NASA, ESA och Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
NGC 1316: en elliptisk galax med en brokig historia. Bild: NASA, ESA och Hubble Heritage Team (STScI/AURA)