Isen vid Mars sydpol har sitt centrum hela 150 km från planetens geografiska sydpol, och nu tror man sig veta varför. Det är två stora kratrar som påverkar det lokala klimatet så pass att det råder ständigt lågtryck och kyla på ena sidan polen, men inte på den andra.
Artikel i Spaceflight Now

Bild: NASA
Mars lite sneda sydpolaris har nu fått sin förklaring, tack vare amerikanska planet- och klimatforskare. Isarna på Mars poler består mest av koldioxid. (Bild: NASA/Rymdteleskopet Hubble)