Amerikanska luftfartsverket överväger att tillåta mobilsamtal på flygplan, men radioastronomer är inte så förtjusta i idén. Amerikanska vetenskapsakademiens radiofrekvenskommitté varnar i ett remissvar att vissa observationer på unga stjärnor och krockande galaxer kan bli mycket svårare om nuvarande planer genomförs.
Artikel i New Scientist

Bild: Onsala Space Observatory
25-meters radioteleskopet vid Onsala rymdobservatorium har mottagare som är känsliga vid den i USA omstridda frekvensen 1,7 GHz. (Bild: Chalmers/Onsala Space Observatory)