Rymdfärjan Discovery är nu på väg mot Internationella rymdstationen. Uppsändningen verkar ha genomförts utan problem. Rymdfärjans knepiga fjärde bränslesensorn blev man aldrig klok på, men man bedömde att det inte innebar någon större risk att åka ändå.
Mer på Spaceflight Now
Aftonbladet skriver om befälhavaren Eileen Collins

Bild: NASA/KSC
Astronauterna äntligen ombord på Discovery. (Bild: NASA/KSC)