Kvasarer är extremt ljusstarka unga galaxer med hungriga svarta hål i mitten. Nu har det kommit två nyheter om dem.

Jennifer Donley med kollegor från Arizona i USA har hittat några kvasarer som inte synts av röntgentelskopet Chandra, trots att de brukar vara mycket starka röntgenkällor. Slutsatsen är att det är kvasarerna som ligger bakom den (ännu mer) energiska röntgenbakgrund som man ser över hela himlen.
Press release på SpaceRef

Och så rapporterar Alejo Martínez Sansigre och kollegor från Oxford i tidsskriften Nature att det finns massor med kvasarer därute som vi bara inte ser för att de omges av tjocka stofthöljen. De har observerat i infrarött med rymdtelskopet Spitzer, samt med Chandra och radioteleskop på jorden, och hittat, ja, kvasarerna som står för universums tills nu mystiska bakgrundstrålning i röntgen.
Pressrelease på Spitzers webbplats

Bild: NASA/JPL-Caltech/A. Martinez-Sansigre/Oxford University
Den oansenliga gula bluppen i mitten är en kvasar – en ung galax med ett stort svart hål, dolt bakom mängder stoft och damm. I denna bild kombineras bilder i radio (rött) och infrarött (blått och grönt). Kvasaren skiner i alla tre. (Bild: NASA/JPL-Caltech/A. Martínez-Sansigre/Oxford University)