Astronomer har länge trott att det är supernovor som ligger bakom de högenergetiska partiklarna som utgör den kosmiska strålningen. Nu kommer nytt bevis som tyder på att det verkligen är så. Ett amerikanskt forskarlag med doktoranden Jessica Warren i spetsen har observerat resterna efter supernovan som danska astronomen Tycho Brahe upptäckte 1572. De konstaterar att supernovans yttersta chockvåg går lite långsamt, troligen därför att den slösar bort sin energi på att accelerera de kosmiska partiklarna.
Pressrelease hos Chandra-teleskopet
Originalartikeln av Warren m fl på ArXiv.org

Bild: NASA/CXC/Rutgers/J.Warren/J.Hughes et al.
Resterna efter Tychos supernova enligt Chandra. Den yttre chockfronten syns i blått; inuti ser man resterna efter stjärnan som blev en supernova 1572. (Bild: NASA/CXC/Rutgers/J.Warren/J.Hughes et al.)