Bild: NASA/JPL
Konstnärsillustration av mikroskopiska partiklar kring en brun dvärg. (Bild: NASA/JPL)

Med det infraröda rymdteleskopet Spitzer har astronomer nyligen kunnat observera mikroskopiska stoftpariklar kring fem misslyckade stjärnor, dvs bruna dvärgar. De nya observationerna tyder på att bruna dvärgar går igenom samma stadier som ”normalä sollika stjärnor när de bildas. Detta kan innebära att till och med planeter kan bildas kring bruna dvärgar, som den märkliga bruna dvärgen 2M1207 redan tyder på.
Pressmeddelande hos NASA