Bild: NASA/JPL
Den stjärnformande hopen NGC 1333 (Bild: NASA/JPL)

Genom att använda det rymdbaserade infraröda teleskopet Spitzer, har astronomer lyckats penetrera ett tjockt stoftområde och avslöjat ett gäng med unga stjärnor. Man har kunnat se de unga stjärnornas jetliknande gasstrålar som undanröjer området från stoft. Sannolikt kommer stoftet sedan att tunnas ut så mycket att man kan se stjärnorna även i de optiska våglängderna. Det är som om stjärnorna inte vill vara gömda i det tjocka stoftmolnet längre.
Pressmeddelande hos Spitzer