Bild: Jee et al/ApJ
Mörk materia i det högt förskjutna hopen CL015+1358 (Bild: Jee et al. 2005, Astrophysical Journal)

Astronomer vid amerikanska Johns Hopkins University har lyckats kartlägga den mörka materian kring galaxer, och även fast man inte riktigt vet vad mörk materia består av, har man kunnat lista ut att galaxer formas där mörk materia är som tätast. Man har använt sig av en teknik som går ut på att studera ljus från avlägsna objekt som böjts på väg till oss. Ljuset böjs av den gravitationella kraften från den mörka materian som ligger i dess väg.
Pressmeddelande hos JHU