För 480 miljoner år sedan bombarderades jorden av meteoriter efter något slags omfattande asteroidkrock i rymden. Det tror professor Birger Schmitz från Lunds universitet – händelsen kan förklara de gamla meteoriterna som hittats nergrävda i kalksten vid stenbrottet i Kinnekulle, Västergötland. Nu har Schmitz med medarbetare samlat sten från Puxi-floden i Kina för att testa sin teori. Tidiga resultat tyder på att meteoritregnet för 480 miljoner år sedan slog verkligen ner över hela världen, inte bara i Kinnekulle.
Pressrelease hos Lunds universitet

Bild: Turistportal Kinnekulle
Analys av sten från Kina tyder på att de meteoriter som träffade Kinnekulle kan ha slagit ner över hela världen. (Bild: Turistportal Kinnekulle )