Bild: Harvard CfA
En konstnärs bild av en stjärna som slungats ur en galax. (Bild: Harvard CfA)

När stjärnor kommer nära svarta hål i centrum av galaxer, bör de sugas in i hålet. Dock är galaxers centrum rent dynamiskt mycket våldsamma miljöer, och inte alla stjärnor välkomnas av det svarta hålet. I de fall då en dubbelstjärna närmar sig det svarta hålet, kan en av stjärnorna hållas fast i en elliptisk bana kring svarta hålet medan den andra stjärnan får en kick ut ur systemet. Den kan få en acceleration som är tillräcklig för att skicka stjärnan ut ur hela galaxen.
Lär mera på engelska här
Lyssna på intervju med Warren Brown vid Harvard CfA (mp3-format)
Originalartikeln på ArXiv.org