Ska Pluto få fortsätta vara planet? Blir nyupptäckta 2003 UB313, aka Xena, den tionde planeten eller inte? Internationella Astronomiska Unionens arbetsgrupp har inte lyckats enas om en ny definition på planet, och frågan kan få en lösning tidigast i augusti på IAUs generalförsamling i Prag i augusti. Om någon tar upp den till omröstning. Ledare för IAU-arbetsgruppen om planetbenämning är norske professor Kaare Aksnes. I en intervju på norska webbtidning forskning.no säger han att han fått buntar med brev från amerikanska skolbarn som vill att Pluto ska förbli planet.
– Att detronisera Pluto skulle garanterat skapa ramaskri, säger han.
Artikel på New Scientist Space
Intervjun med Aksnes i forskning.no

Bild: IAU/astronomy2006.com
Pluto kan bli av med sitt planetstatus, eller så kan den få sällskap av småplaneter som nykomlingen Xena och asteroidbältets Ceres. Med lite tur kommer vi få besked när IAU sammanträder på Prags konferenscenter i augusti. (Bild: IAU/astronomy2006.com)