En gigantisk storm härjar just nu på Saturnus. Den upptäcktes först från radiosignaler från blixtnedslag, sedan följde amatörastronomer stormens utveckling medan NASA-sonden Cassini befann sig på fel sida av planeten. Stormen är den största någonsin som setts på Saturnus. Den täcker en yta som är större än hela USA (eller hela Kina) och blixtarnas elektriska aktivitet är tusen gånger starkare än hos elektriska stormar på jorden.
Mer om stormen hos NASA

Bild: NASA/JPL/Space Science Institute
Stora stormen på Saturnus nattsida, sett från sonden Cassini i ljus reflekterat av planetens ringar. Hos NASA kan man också lyssna på ljud gjort av stormens radiosignaler. (Bild: NASA/JPL/Space Science Institute)