Bild: ESO
Detektion av tunga grundämnen i elektromagnetisk spektrum av en avlägsen galax. (Bild: ESO)

En ny studie med ESOs Céline Péroux i spetsen har visat att en unga galaxen kring en avlägsen kvasar innehåller en större mängd tyngre grundämnen är väntat. Galaxen i fråga är för ljussvag för att observeras direkt – istället har man mätt upp hur den absorberar kvasarens ljus. Om ett stort antal sådana galaxer finns i universum, så kan de lösa mysteriet om den totala metallhalten på närmare håll i universum. Gasen mellan stjärnorna kring solen visar nämligen tecken på mer av de tyngre grundämnen än vad man kan förklara med nuvarande teorier om hur galaxer bildas.
Pressmeddelande hos ESO