Finns det liv på Mars, eller för den delen någon annanstans än jorden? Nu har astronomer, geologer, biologer och fysiker vid Stockholms universitet startat en ny forskarskola inom astrobiologi med uppgift att undersöka förutsättningarna för liv i universum. Skolan, med astronomiprofessorn Hans Olofsson som föreståndare, börjar redan i höst med ett gemensamt utbildningsprogram och åtta nya doktorandtjänster. På forskarskolans hemsida listar man frågor som man tänker ta itu med. Hur ska man till exempel definiera liv? Hur kan livsformer i extrema miljöer berätta om hur livet började på jorden? Och hur ska man egentligen leta tecken på liv på andra planeter?
Notis hos Stockholms observatorium
Om astrobiologi hos Swedish Astrobiology Network

Bild: Institution för molekylärbiologi och funktionell genomik, Stockholms universitet
Astrobiologi blir ett nytt fokus för forskare vid Stockholms universitet. (Bild: Institution för molekylärbiologi och funktionell genomik, Stockholms universitet)