Som vi rapporterade häromdagen håller kometen Schwassmann-Wachmann 3 gå sönder framför ögonen på oss. Och på ett mycket spektakulärt sett, som nya bilder från Hubbleteleskopet visar. Varje fragment tycks hålla på gå i bitar, som sedan trycks bort längs huvudfragmentets svans.
Mer bilder på hubblesite.org

Bild: NASA, ESA, H. Weaver (JHU/APL), M. Mutchler and Z. Levay (STScI)
Fragment B (t v) och G (t h) är två av de sönderslitna delar av kometen Schwassmann Wachmann 3 som Hubbleteleskopet tagit kort på. Bilderna, som är från 18 april, visar hur varje fragment själv bestär av många mindre kometskärvor. (Bild: NASA, ESA, H. Weaver/JHU/APL, M. Mutchler and Z. Levay/STScI)