Svenska astrobiologiska nätverket (SWAN) ordnade ett symposium i astrobiologi på Kungl. Vetenskapsakademien den 8-11 maj, skriver vår reporter Björn Stenholm. Avsikten var att presentera det nordiska perspektivet, men även en del utomnordiska deltagare (aliens?) kunde siktas, t.ex. Chris McKay från USA som bland annat höll introduktionsföreläsningen. Rubrikens text är ett citat från honom. Enligt McKay är vi nu säkra på att det har funnits flytande vatten på Mars, det kanske finns en underjordisk ocean på Jupitermånen Europa och kanske också på Saturnusmånen Enceladus. Därför är det nu av högsta prioritet att leta efter aktivt eller fossilt liv på dessa platser, menade McKay.
   Annars är naturligtvis den stora frågan fortfarande hur det enda liv vi känner, det jordiska, har uppkommit. Mycket av symposiet kom därför att handla om detta och det är tveklöst så att där har vi lång väg kvar att vandra. De geologiska och astronomiska förutsättningarna för livsformer ventilerades också, men man kommer inte så långt förrän vi funnit liv nr 2, därför bör vi söka och finna detta.

Bild: Björn Stenholm/Populär astronomi
Nordiska astrobiologer på förra veckans symposium i Stockholm. Mötet kan ses som en spegel av att det tvärvetenskapliga ämnet astrobiologi äntligen börjar tas på allvar. Det är nu i starkt tillväxt världen över, inte minst i Sverige. (Bild: Björn Stenholm)