New Scientist rapporterar från IAU:s generalförsamling i Prag att Pluto inte längre räknas som planet. Förra veckans resolutionsförslag reviderades för att inkludera ett nytt krav för den som vill vara planet, och definitionen nu lyder:
’En planet är en himlakropp som (a) befinner sig i en bana runt solen, (b) har tillräckligt med massa för att dess egen tyngdkraft vinner över fastkroppskrafter så att den antar en rund form som tyder på hydrostatisk jämvikt, och (c) har utrymd sin banas omgivning’.
Nya punkt (c) tar hänsyn till vad vi vet om hur planeterna en gång bildades från en skiva med gas och stoft som då omgav solen.
Vad ska man tycka om Plutos öde? Det hade visst varit roligt med många nya planeter i solsystemet, men den historiska nya resolutionen är mer i linje med modern astronomisk forskning. Den har stöd av just de astronomerna som sysslar mest med planeterna och dess ursprung, bland dem initiativtagaren Gonzalo Tancredi (som förresten doktorerade i Uppsala 1993) och amerikanske upptäckaren Mike Brown, och nu även av IAUs medlemmar.
Nya resolutionen i sin helhet hos IAU

[Tillägg: Som Dan Kiselman kommenterar är exoplaneterna fortfarande planeter. Resolutionen, som jag medger att jag läste lite väl hastigt, inleds nämligen med att den handlar om hur ’planeter och andra kroppar i vårt solsystem’ ska definieras.]

3 KOMMENTARER

  1. Resolutionens inledning talar om att det handlar om vårt solsystem. Resten lämnas därhän. Därför tycker jag inte att den betyder att det är förbjudet att kalla exoplaneter för planeter, bara att det fältet ännu är odefinierat.

    Bra att vi slapp hitta på en svensk översättning till ”plutonian objects” vilket fanns med i en tilläggsresolution som tydligen föll. Besvärligt nog med ”small solar system bodies”.

  2. ’Plutonska objekt’ hade väl funkat?

    I en artikel på space.com målas beslutet upp som en stor skandal. För få astronomer som fick rösta, ett beslut som ’stinker’ (New Horizons-bossen Alan Stern) och till och med IAUs kommittéordförande Owen Gingerich säger att han inte är nöjd med bland annat termen ’dvärgplanet’ (som Pluto, Ceres och resten nu får leva med). Mike Brown tycker att det var rätt beslut men att allmänheten kommer att vara mindre glad över det. Återstår att se hur medierna reagerar…

Comments are closed.