New Scientist rapporterar från IAU:s generalförsamling i Prag att Pluto inte längre räknas som planet. Förra veckans resolutionsförslag reviderades för att inkludera ett nytt krav för den som vill vara planet, och definitionen nu lyder:
’En planet är en himlakropp som (a) befinner sig i en bana runt solen, (b) har tillräckligt med massa för att dess egen tyngdkraft vinner över fastkroppskrafter så att den antar en rund form som tyder på hydrostatisk jämvikt, och (c) har utrymd sin banas omgivning’.
Nya punkt (c) tar hänsyn till vad vi vet om hur planeterna en gång bildades från en skiva med gas och stoft som då omgav solen.
Vad ska man tycka om Plutos öde? Det hade visst varit roligt med många nya planeter i solsystemet, men den historiska nya resolutionen är mer i linje med modern astronomisk forskning. Den har stöd av just de astronomerna som sysslar mest med planeterna och dess ursprung, bland dem initiativtagaren Gonzalo Tancredi (som förresten doktorerade i Uppsala 1993) och amerikanske upptäckaren Mike Brown, och nu även av IAUs medlemmar.
Nya resolutionen i sin helhet hos IAU

[Tillägg: Som Dan Kiselman kommenterar är exoplaneterna fortfarande planeter. Resolutionen, som jag medger att jag läste lite väl hastigt, inleds nämligen med att den handlar om hur ’planeter och andra kroppar i vårt solsystem’ ska definieras.]