Weird-IaSupernova 2003fg (ljuspunkten som är starkare på bilden till höger – kan du hitta den?) lyser allt för starkt för att vara en normal supernova. (Bild: LBL/SNLS)

Supernovor av typ Ia ligger bakom upptäckten av den mörka energin och universums allt snabbare expansion. De tros vara vita dvärgstjärnor som samlar på sig massa från sin granne tills de når 1,4 gånger solens massa — då blir de ostabila och exploderar. Eftersom detta alltid ska hända vid samma massa borde Ia supernovor alltid ha samma ljusstyrka och därför kunna användas som avståndsmått. Men nu har astronomen Andrew Howell från Toronto med kollegor hittat en supernova som inte passar in. Den befinner sig på ganska långt avstånd och är både för ljus och för tung. Ett sådant fall har man inte sett på närmare håll. Det är möjligt att framtida mätningar av universums acceleration kan kontamineras av sådana supernovor som inte följer ”reglerna”.
Läs vidare hos Lawrence Berkeley National Laboratory
Nature News
Rapport hos BBC