Enligt moderna teorier om galaxbildning har Vintergatan bildats ur byggstenar som liknar de dvärggalaxer som kretsar i galaxens omgivning. Amina Helmi och medarbetare har använt sig av observationer med VLT i Chile och studerat mer än 2000 stjärnor i fyra av de närliggande dvärggalaxerna, för att studera deras kemiska sammansättningar. Den nya studien har visat fundamentala och överraskande skillnader mellan dvärggalaxerna och Vintergatan. Dvärggalaxerna saknar till skillnad från Vintergatan stjärnor med låga halter av tunga grundämnen, som skulle ha bildats tidigare än andra stjärntyper.
Läs mera hos ESO

Bild:
Dvärggalaxen i stjärnbilden Sextanten, som kanske inte alls liknar byggstenarna som bildade vår galax. (Bild: Erin Sheldon/SDSS)