I oktober blir det Astronomdagarna igen, den hår gången i norrskensbelysta Kiruna. Inbjudan till kom med epost för några dagar sedan och det är klart att man ser fram emot det enda tillfället då Sveriges astronomer, proffs och amatörer, samlas och samspråkar. Värdarna har till och med reggat det fina svenska domännamnet rymd.org som hemsida för mötet. Men mer svenska än det får man leta efter.

Bild: Jörgen Hedin/rymd.org
Kirunas Institutet för rymdfysik är värd för årets Astronomdagar i oktober. (Bild: Jörgen Hedin/rymd.org)

Förhandsinformationen och webbsidan är nämligen så när som namnet Astronomdagarna helt och hållet på engelska. Mötets syfte är att ’diskutera, informera och utveckla nya ideer inom både astronomisk och rymdvetenskaplig forskning och utbildning’, men inte ens det målet finns nerskrivet på svenska (därav min knackiga översättning). Det vore förstås synd om de utländska förmågorna bland Sveriges astronomer skulle känna sig utanför. Men det känns som om att arrangörerna Svenska nationalkommittén för astronomi och Svenska astronomiska sällskapet går lite väl långt i sitt iver att vara internationellt tillgängliga, och tycks glömma bort att de har ett ansvar att hålla svensk astronomi levande även på landets i särklass mest populära språk. Okej, Melodifestivalen håller ju på gå åt samma håll, men popmusik på svenska lever ändå och frodas. Svenska språket hotas sannolikt mer av domänförluster inom naturvetenskaplig forskning än av ännu en svårförståelig dänga från The Ark.

3 KOMMENTARER

  1. Nordenmarkföreläsningen under astronomdagarna kommer att vara på svenska. Annars är det riktigt att det visst är en domänförlust på gång. Ibland hör man kulturknuttarna ivrigt förneka det eftersom de tror att de som uttrycker oro är rasister eller värre.

    Två observationer från Stockholms observatorium som bakgrund:
    – hälften eller mer av doktoranderna kommer från utlandet. Inte så många kan eller vill lära sig svenska, ffa inte för vetenskapligt bruk.
    – på institutionen har ett par gånger frågan ställts om det är tillåtet att ge en kurs på svenska. Ingen har kunnat svara på det.

    — Dan Kiselman, sekr. Sv. astronomiska sällskapet

  2. hej jag heter mehlie jag vill veta mer om rymden för vi ska ha en teater om rymden på skolan och mina fröknar har sakt att sök på Internet så kan ni veta mera om rymden och jag har sök mycket på google om rymden men när jag söker om rymden så kommer det om rymden men inte på svenska så att jag har sökt på google rymden på svenska så kan ni hjälpa mig att hitta nåt om rymden tack om ni svarar min fråga hej då

Comments are closed.