För 20 år sedan, när Voyager passerade Saturnus, visade en del av dess fotografier antydningar till märkliga hexagonala strukturer kring denna planets nordpol. Nu, visar rymdfärjan Cassini att dessa är häftiga stormar som liknar jordens polara stormar, och dessutom tränger från den översta atmosfären 100 km in mot Saturnus yta. Liknande stormar har inte observerats kring sydpolen eller andra planeters poler.
Läs mera hos NASA

PIA09185
Saturnus nordpol i infrarött. (Bild: NASA/JPL/SSI)