Global uppvärmning tycktes inte vara någon stor fråga hos de som jobbar på Europeiska sydobservatoriet ESOs jätteteleskop VLT i Chile, upptäckte jag när jag var där för att jobba häromveckan. En snackis däremot var hur väderförhållandena på ökenbergtoppen förändrats sedan teleskopen invigdes 1999. Nypublicerade mätningar (som finns att ta del av på ESOs webbplats) visar att stjärnor sedda från VLT har blivit allt suddigare sedan mätningarna började i början på 1990talet. Från att vara överlägset ESOs andra observatorium på La Silla halkar nu VLTs bergtopp Paranal efter. Bakom förändringarna ligger en klimatförändring – vindarna blåser mer sällan från havssidan, och då blir atmosfären i snitt mer turbulent. Och stjärnorna lite suddigare, även genom några av världens största teleskop.
Rapport hos ESO

Bild:
Jätteteleskopen VLT på bergtoppen Cerro Paranal i Chile, där klimatet försämrat de astronomiska förhållandena sedan teleskopen började byggas. (Bild: PA)