Tidigare skrev vi om krocken mellan Vintergatan och Andromeda, som tillsammans bildar galaxen Milkomeda. Bägge stamgalaxer har sitt eget supertungt svart hål i centrum, som enligt nya simuleringar inte kommer att krocka. Det som händer är att på grund av galaxkollisionens häftiga gravitationella krafter, slungas ena svarta hålet ut i intergalaktiskt tomrum. Simuleringarna visar att det utslängda svarta hålet tar med sig sin ansamlingsskiva, och kan fortsätta mata sig med gasen i den. En aktiv galaxkärna (ofta kallad AGN på engelska) utan värdgalax kommer att bildas.
Originalartikeln på arXiv
Pressmeddelande hos Harvard

Bild: V. Beckmann m fl/NASA GSFC/ESA
Illustration av ett svart hål med sin ansamlingsskiva (längst in) och stoftskiva. (Bild: V. Beckmann m fl/NASA GSFC/ESA)