Innan Christer Fuglesangs rymdresa så tyckte svenskarna inte att rymdforskning var viktigt. Det är en av slutsatserna man kan dra från en ny rapport från föreningen Vetenskap & Allmänhet som bland andra SR rapporterar om. Undersökningen, som genomfördes under hösten 2006, visar att förtroendet för forskare sjunker stadigt, och även om naturvetenskapens klarar sig fortfarande rätt bra (64 procent har mycket eller ganska stort förtroende) så såg det illa ut för just området rymdforskning. Bara 26 procent av de svarande tyckte då att rymden var ett av de områden då Sverige borde driva forskning på världsbästanivå. Det var till och med en minskning med 8 procent sedansamma frågan ställdes 2004. Men Camilla Modéer, generalsekreterare på Vetenskap & Allmänhet försäkrar att undersökningssvaren inte visar på någon negativ Fuglesang-effekt.
— Det kan man inte räkna med, säger hon när jag ringer upp, och förklarar att undersökningssvaren hade nästan alla kommit in innan Christers intåg i rymden. Om Fuglesang-effekten förbättrat svenskarnas förtroende för rymdforskningen får vi enligt Camilla Modéer reda på först i november, då en ny telefonundersökning genomförs.

Bild: Vetenskap & Allmänhet
Innan Christer Fuglesangs resa låg Sveriges rymdintresse på botten. Siffrorna visar andelen svarande som tyckte att det var ’viktigt att det i Sverige satsas på forskning på världsbästanivå’ inom olika områden. (Bild: Vetenskap & Allmänhet)