Numera har astronomer rätt bra pejl på vad som gör de flesta gammablixtar, men överraskningarna är tydligen inte över för det. Efter att rymdteleskopet Swift upptäckt en 5 sekunder lång gammablixt den 10 juni letade astronomen Mansi Kasliwal med kollegor efter till exempel en värdgalax där blixten hade setts. Istället hittade de en rätt vanlig, rödaktig stjärna på samma ställe. Sådana ’långa’ gammablixtar brukar tillskrivas tunga exploderande stjärnor på mycket stora avstånd. Men den här är oerhört mycket svagare, blixtrade på ett ovanligt sätt, och ligger i vår egen galax. Kasliwal och sina medarbetare tror att det rör sig om ett svart hål, med ungefär samma massa som solen, som hör ihop med den röda stjärnan och slukar gas från den. Sådana dubbelstjärnor är inte helt ovanliga men varför den här beter sig som den gör är lite av ett mysterium.
Artikel i New Scientist
Originalartikeln på arXiv.org
GRBlog, eldorado för riktiga gammablixtnördar
Andra bloggar om: , , ,


Såhär kanske det ser ut nära det svarta hålet som blixtrade till i gammastrålning den 10 juni. (Animering: NASA/CXC/A.Hobart)