Universum är inte helt utforskat, kan man lugnt konstatera. Ändå är det sällan som astronomer upptäcker helt nya fenomen. Men nu har det hänt, i aktuella fallet ett kort och extremt mystiskt utbrott av radiostrålning, som nu rapporteras från samma riktning som vår granngalax Lilla Magellanska molnet. Troligen ligger dock källan bra mycket längre bort. Astronomerna bakom upptäckten, som gjordes med Parkes-radioteleskopet i Australien, har inte en susning om vad det kan vara för supernova eller svart hål eller stjärna som är skyldig till utbrottet. Likadana korta utbrott — det varade i bara 5 millisekunder — skulle enligt forskarna kunna ske varje dag, men det är först nu som vi vet hur vi ska hitta dem.
Pressrelease hos NRAO
Originalartikel i Science Now
Natures blogg The great beyond

Bild: NRAO
Radiokarta över det Lilla Magellanska molnet, med den nya radiokällans läge markerat. (Bild: D. Lorimer m fl, NRAO/AUI/NSF)

1 KOMMENTAR

Comments are closed.