När man tittar ut i rymden tittar man också tillbaka i tiden, eftersom ljuset från objekt långt borta har tagit lång tid på sig att komma fram till oss. Rymdteleskopen Hubble och Spitzer har nyligen hittat några riktigt nybakta galaxer djupt in i det tidigaste universum, bara ungefär en miljard år efter big bang. Dessa galaxer är små och blå – något som bekräftar att de är nybildade och unga och att de utgör den första generationen stjärnor i denna del av universum.

Bild: NASA, ESA, and N. Pirzkal (European Space Agency/STScI)
Såhär ser några av universums yngsta galaxer ut enligt Hubble och Spitzer. De utgör byggstenarna för det som senare kan bli stora galaxer som vår egen Vintergata. Klicka för fler bilder. (Bild: NASA, ESA, och N. Pirzkal (European Space Agency/STScI))

Att galaxerna dessutom är mindre än dagens galaxer bekräftar astronomernas nuvarande teorier om hur galaxer bildas – nämligen som mindre enheter som efterhand bildar större galaxer. Dessa små blå avlägsna stjärnsamlingar utgör därmed byggstenarna för större galaxer, som kanske existerar på motsvarande ställe i universum idag.

Vissa av galaxerna visar tendenser till att vara lite rubbade, något som kan vara ett tecken på att de ingår i just sammanslagningar med andra, vilket sedermera leder till bildandet av större galaxer som vår egen.

Läs mer i pressreleasen
Originalartikel på arXiv.org