Riktigt avlägsna galaxer är förstås svåra att se – såvida de inte är väldigt stora och ljusstarka. Därför är det nu lite av en sensation då forskare från University of California har hittat en galax som inte väger mer än hundradel av vår egen vintergata halvvägs genom det synliga universum, över sex miljarder ljusår bort.

Galaxen befinner sig nästan precis bakom en större och närmare galax, vilket faktiskt är anledningen till att den går att se överhuvudtaget. Anledningen är en s k Einsteinring (se bilden), som uppstår då ljuset från den lilla avlägsna galaxen böjs av gravitationen från den större – precis som en lins i ett förstoringsglas. Effekten kallas just gravitationslinsning och om galaxerna ligger precis i linje med varandra kan ringar av ljus uppstå.

Bild: Marshall & Treu (UCSB)
Denna vackra einsteinring uppstår då ljuset från den lilla galaxen böjs runt en annan, mer närbelägen galax (Bild: Marshall & Treu (UCSB))

Denna lilla galax är viktig för vår förståelse av hur galaxer har bildats och utvecklats, eftersom den är ett exempel på att dessa mindre galaxer fanns ganska tidigt i universums levnadstid. Kanske är små galaxer som denna föregångare till stora galaxer som vår egen, eller så representerar den en tidig dvärggalax.

Läs pressreleasen hos University of California