Alexander Jarnroth mejlade:
Jag läste nyligen att stora smällen betraktas som bevisad på grund av den kosmiska bakgrundsstrålningen. Men jag läste i samma verk att universum saknar mittpunkt. Enligt relativetsteorin så gäller Newtons lag om verkan och återverkan. Det innebär att en relativistisk rörelsemängd borde bevaras och därmed torde universum, om det hade ett ursprung, bevara sin masspunkt kring detta i enlighet med rörelsemängden och gravitationslaget.
Därmed borde universum ha ett centrum. Enligt kvantmekaniken däremot är det inte helt otroligt att universum saknar mittpunkt med hjälp av slumpen. Inga böcker jag har läst är emellertid publicerade senare är 2005.
Vad anser ni i frågan? Har universum ett centrum eller ej?

NASA, ESA, M.J. Jee and H. Ford (Johns Hopkins University)
Inte här heller? Galaxhopen Cl 0024+17 ligger nog lika långt ifrån universums mitt som vi gör. (Bild: NASA, ESA, M.J. Jee, H. Ford/Johns Hopkins University)

…och såhär svarar Edvard Mörtsell, astronom vid Stockholms universitet:

— Det är riktigt att observationer av den kosmiska bakgrundsstrålningen (belönade med Nobelpriset så sent som förra året) ger ett mycket starkt stöd för big bang-teorin vilken kortfattat innebär att vårt universum har sitt ursprung i ett extremt tätt sammanpressat tillstånd med mycket hög temperatur. Det som vi kallar för big bang (eller stora smällen) är startpunkten för den expansion av universum som pågår än idag. Ett vanligt missförstånd är att denna expansion kan liknas vid en explosion där materien rör sig i rummet utifrån ett väldefinierat centrum. Så är inte fallet. Universum expanderar på samma sätt överallt och har gjort så sedan tidpunkten för big bang. Det är alltså rummet självt som blir större, inte materia som rör sig i rummet.
Om vi räknar baklänges kan vi se att universums täthet och temperatur borde varit oändligt hög för ungefär 13,7 miljarder år sedan. Idag räcker inte våra teorier till för att beskriva så höga densiteter och temperaturer (för detta krävs en teori som kombinerar kvantteori och gravitation) utan vi får nöja oss med att kunna beskriva vad som händer bråkdelen av en sekund efter denna tidpunkt. Därför kan vi idag tyvärr inte besvara frågan på varifrån rummet och materien kom från första början eller varför det började expandera. En förhoppning är att strängteori kan hjälpa oss att förstå det i framtiden.
Andra bloggar om: , , , ,