”Dödsstråle kan skapa nya planeter” skriver DN, och SvD kallar det för ”Galaxernas krig”. Där får man läsa om att en ”stråle av ren energi” som dock samtidigt ”består av en dödlig blandning av röntgen- och gammastrålar” ”har gått till attack” och ”utplånat eventuellt liv”. Vad handlar nu detta om?

Om man undviker att beskriva händelser i rymden i onödigt sensationellt språk och att använda i sammanhanget meningslösa begrepp som ”krig” eller ”attack”, så kan man säga att astronomer med hjälp av bl.a. rymdteleskopet Chandra har upptäckt en galaktisk stråle (eng. ”jet”) i galaxparet 3C321. Sådana strålar har man tidigare sett i andra galaxer och enligt bästa vetskap är det ett massivt svart hål i mitten av galaxer som orsakar strålarna när materie faller in i dem. En del av materian tillsammans med hård strålning blir alltså utslängd med nära ljushastighet i en viss riktning, troligtvis svarta hålets rotationsaxel.

Det speciella med paret 3C321 är nu att den ena galaxens stråle verkar ha den andra galaxen i sin väg, träffar den och ändrar sin riktning därefter (se bilden nedan och denna animation). En hel galax bryr sig nog inte så mycket om att bli störd på detta viset. Men just där strålen träffar kan det t.ex. påverka eventuellt befintliga planeter och deras atmosfärer genom att den kosmiska strålningen, som även jorden dagligen utsätts för, plötsligt blir mycket starkare och skadar livsbetingelserna.

Att strålen skulle ”skapa planeter” kan kallas för spekulativt, men åtminstone skulle det vara mycket indirekt. Man vet att gasmoln i galaxer, när de blir ihoptryckta, kan börja bilda nya stjärnor och därmed även planeter omkring dessa. Tanken är nu att strålen skulle kunna komprimera gasen där den träffar och därmed utlösa ny stjärnbildning.

3c321_420
Galaxparet 3C321 sett i optiskt ljus (orange), Röntgen (rött) och radiostrålning (blått). Det är alltså galaxen längst ner till vänster som skickar strålen som träffar den andra galaxen på undersidan. (Bild: X-ray: NASA/CXC/CfA/D Evans et al; Optical/UV: NASA/STScI; Radio: NSF/VLA/CfA/D Evans et al/STFC/JBO/MERLIN; illustration: NASA/CXC/M Weiss)

För att läsa vidare på engelska klicka på bilden eller här och här.

3 KOMMENTARER

 1. Black Holes
  Black holes would be truly fascinating objects if they existed. However, it is very unlikely that back holes exist. The Black Holes idea is based on Schwarzschild’s exterior solution, which solves Einstein’s GR equations assuming that the vacuum energy density disappears. However, this is not true with the SEC theory, where the scale expansion generates spacetime energy. And, nowadays we know that vacuum contains energy. Therefore, the Schwarzschild’s exterior solution does not exist.
  Einstein rejected the Black Hole idea since it would imply a singularity in spacetime, which clearly is beyond known physics as well as an affront to reason. Recently the consensus has been building that the cores of all galaxies have very high mass densities, which are believed to be Black Holes. But, strangely these regions usually contain just a fraction of a percent of the total mass in a galaxy. If Black Holes exist, it is very difficult to explain why the mass of theses central Black Hole always seem to be the same small fraction of the total galaxy mass. Why doesn’t the Black Hole keep growing? What limits its growth at a particular size?
  In the SEC model the vacuum energy does not disappear and Black Holes do not exist.

 2. Jag kan tyvärr bara länka till ett ännu mer omfattande material på engelska. Men jag kan lova att vi står inför ett paradigmskifte när det gäller hur vi uppfattar universum. Det stora problemet är väl att så många påstår det samma, hur skall vi veta att inte detta också är en tokig idé bland andra?

  Jag kan bara hoppas att ni tror mig när jag säger att ”This is it” http://www.estfound.org/

  Jag vet att engelskan och terminologin är svår men värt besväret.

Comments are closed.