”Dödsstråle kan skapa nya planeter” skriver DN, och SvD kallar det för ”Galaxernas krig”. Där får man läsa om att en ”stråle av ren energi” som dock samtidigt ”består av en dödlig blandning av röntgen- och gammastrålar” ”har gått till attack” och ”utplånat eventuellt liv”. Vad handlar nu detta om?

Om man undviker att beskriva händelser i rymden i onödigt sensationellt språk och att använda i sammanhanget meningslösa begrepp som ”krig” eller ”attack”, så kan man säga att astronomer med hjälp av bl.a. rymdteleskopet Chandra har upptäckt en galaktisk stråle (eng. ”jet”) i galaxparet 3C321. Sådana strålar har man tidigare sett i andra galaxer och enligt bästa vetskap är det ett massivt svart hål i mitten av galaxer som orsakar strålarna när materie faller in i dem. En del av materian tillsammans med hård strålning blir alltså utslängd med nära ljushastighet i en viss riktning, troligtvis svarta hålets rotationsaxel.

Det speciella med paret 3C321 är nu att den ena galaxens stråle verkar ha den andra galaxen i sin väg, träffar den och ändrar sin riktning därefter (se bilden nedan och denna animation). En hel galax bryr sig nog inte så mycket om att bli störd på detta viset. Men just där strålen träffar kan det t.ex. påverka eventuellt befintliga planeter och deras atmosfärer genom att den kosmiska strålningen, som även jorden dagligen utsätts för, plötsligt blir mycket starkare och skadar livsbetingelserna.

Att strålen skulle ”skapa planeter” kan kallas för spekulativt, men åtminstone skulle det vara mycket indirekt. Man vet att gasmoln i galaxer, när de blir ihoptryckta, kan börja bilda nya stjärnor och därmed även planeter omkring dessa. Tanken är nu att strålen skulle kunna komprimera gasen där den träffar och därmed utlösa ny stjärnbildning.

3c321_420
Galaxparet 3C321 sett i optiskt ljus (orange), Röntgen (rött) och radiostrålning (blått). Det är alltså galaxen längst ner till vänster som skickar strålen som träffar den andra galaxen på undersidan. (Bild: X-ray: NASA/CXC/CfA/D Evans et al; Optical/UV: NASA/STScI; Radio: NSF/VLA/CfA/D Evans et al/STFC/JBO/MERLIN; illustration: NASA/CXC/M Weiss)

För att läsa vidare på engelska klicka på bilden eller här och här.