Forskare vid NASA och vid kanadensiska McGill-Universitetet har hittat en möjlig länk mellan två typer av neutronstjärnor; pulsarer och magnetarer. Man har nämligen sett tecken på att pulsaren i supernovaresten Kes 75 plötsligt bytt skepnad och blivit en magnetar.

Den första pulsaren upptäcktes på 60-talet, och förbryllade dåtidens radioastronomer med sin stadiga, regelbundna puls. Man undersökte till och med möjligheten att pulsen kunde komma från en avlägsen intelligent civilisation, men det dröjde inte länge innan man insåg att det rörde sig om en mycket snabbt roterande neutronstjärna. Idag har vi upptäckt över 1800 pulsarer bara i vår egen galax.

Bild:
En bild av hur vi tror att en magnetar kan se ut, med utritade magnetfältlinjer (Bild: Robert Mallozzi, University of Alabama / NASA)

Magnetarer å andra sidan är mycket mer ovanliga. Hittills har bara en handfull upptäckts i Vintergatan, och det är knappt 10 år sedan man kunde påvisa att de överhuvudtaget finns. De tros alltså också vara neutronstjärnor, men de har mycket starkare magnetfält (därav det inte så fantasifulla namnet). Magnetarer har också mycket våldsamma utbrott av röntgen- och gammastrålning (s k gammablixtar), några av de kraftigaste vi sett hittills i universum.

Man har länge undrat hur pulsarer och magnetarer hänger ihop; om alla magnetarer är en mycket ovanlig typ av pulsar, eller om alla pulsarer förr eller senare går igenom ett magnetar-stadium. Det är för tidigt att säga om Kes 75-pulsaren verkligen har blivit en magnetar eller om den bara visar tillfälliga magnetar-liknande egenskaper i form av kraftiga röntgenutbrott, men med tanke på hur exotiska magnetarer är, är det ändå en viktig upptäckt.

Resultaten publicerades den 21 februari i Science. Läs pressreleasen hos McGills nyhetssidor.