NASA, ESA, G. Bacon (STScI), and P. van Dokkum (Yale University)
Förr i universum så var det kanske vanligt med sådana här maffiga natthimlar. På bilden ser man hur det skulle kunna sett ut när universum var bara 3 miljarder år gammalt, om man bodde i en av en nyupptäckt lite mystisk typ av galax. Ett holländskt-amerikanskt forskarlag har lyckats mäta massan och storleken på några avlägsna galaxer som är ovanligt små, tunga och röda. Var och en väger lika mycket som Vintergatan men är bara en tiondedel så stor. Sådana finns inte längre i dagens universum. Att galaxer var annorlunda förr är inte så förvånande i sig, men att just sådana här skulle finnas då — och inte nu — är överraskande. ’Galaxer kan inte försvinna’, konstaterar galaxutvecklingsgurun Simon White förbryllat i New Scientist. Frågan som gäckar White är vilken sorts galax man blir om man börjar livet som en liten tung rackare med 170 miljarder stjärnor i. Och hur man blev till över huvudtaget: astronomerna spekulerar hur stora pölar med mörk materia skulle kunna ha fångat in nybildade moln av väte och satt igång bildandet av den första generationen stjärnor.
Mer info och bilder hos Hubblesite.org
Originalartikeln hos arXiv.org


NASA, ESA, P. van Dokkum (Yale University), M. Franx (Leiden University, The Netherlands), och G. Illingworth (University of California, Santa Cruz, and Lick Observatory)
Tre av de avlägsna små tunga galaxer som nu vägts och mätts av astronomerna Pieter van Dokkum och Marijn Franx och sina kollegor. (Bild: NASA, ESA, P. van Dokkum/Yale, M. Franx/Leiden, G. Illingworth/UCSC/Lick)