En lyckad landning i Florida avslutade det 13 dagar långa uppdraget för rymdfärjan STS-124. Som vi tidigare skrivit, dess huvuduppgift var att leverera den japanska komponenten Kibo (betyder hopp på japanska) till den internationella rymdstationen. Kibo är en experimentmodul där forskning kring rymdmedecin och rymdbiologi kan utföras. Modulen är cylinder formad, 11.2 meter lång, och har en diameter på 4.4 meter. (ungeför lika stor som en stor buss). Nedan visar vi några bilder för att ge en översikt av hela uppdgaret:

BesättningenISS och JordenKiboOmbord ISSLandningen

STS-124 uppdraget i bilder. Clicka här för att se flera bilder… Bild: NASA