Under sommarvikarierubriken 28 år kvar – av jordelivet påstår Aftonbladet att asteroiden Apophis (som vi skrivit åtskilligt om) kommer att krocka med jorden 2036. Det är inte sant, och om jag orkade skulle jag säkert kunna hitta bevis i Aftonbladets egen rapportering om saken. Vid sin nästnästa sväng förbi jorden är Apophis visserligen potentiellt lite farlig, men NASA:s beräkningar säger fortfarande att det rör sig om en chans på 45 000. Varför dammar då Aftonbladet av gammal skåpmat? Ja där lurar den intressanta nyheten att ryska rymdorganet Roscosmos tänker göra egna radarmätningar av Apophis’ bana (t ex Space Daily) mellan 2012 och 2014. Andra projekt med liknande syfte planeras på annat håll. Men som vi skrev i juni så är har hotet från jordnära asteroider minskat betydligt på grund av ny kunskap som de senaste årens kartläggningar gjort. Nästa sommar får Aftonbladet hitta på något lite mer trovärdigt hot, med andra ord.