Elisabeth Höglund undrar i en något spejsad debattartikel i Expressen:

Varför förs aldrig solfläckarna fram som tänkbar orsak till uppvärmningen eller den kosmiska bakgrundstrålningen eller solens magnetfält eller variationer i jordens omloppsbana och jordens avstånd till solen eller jordaxelns lutning eller andra faktorer, som anses avgöra, om klimatet blir varmt eller kallt?

De flesta av dessa har faktiskt diskuterats, av FNs klimatpanel till exempel, och vi har skrivit om dem förut (se även pappers-Populär Astronomi nr 2007/4). Men Höglunds idé om att den kosmiska bakgrundsstrålningen skulle ligga bakom klimatförändringen är mig veterligen helt ny. Den är ju starkast i mikrovågor så det är väl rimligt att den hettar upp? Hm, om det inte vore för faktumet att bakgrundsstrålningens temperatur är 2,7 grader över den absoluta nollpunkten vill säga. Bland annat.