Elisabeth Höglund undrar i en något spejsad debattartikel i Expressen:

Varför förs aldrig solfläckarna fram som tänkbar orsak till uppvärmningen eller den kosmiska bakgrundstrålningen eller solens magnetfält eller variationer i jordens omloppsbana och jordens avstånd till solen eller jordaxelns lutning eller andra faktorer, som anses avgöra, om klimatet blir varmt eller kallt?

De flesta av dessa har faktiskt diskuterats, av FNs klimatpanel till exempel, och vi har skrivit om dem förut (se även pappers-Populär Astronomi nr 2007/4). Men Höglunds idé om att den kosmiska bakgrundsstrålningen skulle ligga bakom klimatförändringen är mig veterligen helt ny. Den är ju starkast i mikrovågor så det är väl rimligt att den hettar upp? Hm, om det inte vore för faktumet att bakgrundsstrålningens temperatur är 2,7 grader över den absoluta nollpunkten vill säga. Bland annat.

11 KOMMENTARER

 1. Är inte grundorsaken en viss osäkerhet i översättningarna av termer som är mer etablerade på engelska? Atmosfärisk påverkan från kosmisk strålning finns ju och kan tänkas påverka molnbildning och liknande. I de flesta sammanhang betraktas kosmisk strålning som en bakgrund – Höglunds fel skulle nog rätt många fysiker kunna göra. Jag skulle nog hellre använda ”den kosmiska mikrovågsbakgrunden” eller liknande termer om jag vill vara tydlig. (jfr. ”Cosmic microwave background radiation” som är den mer etablerade engelska termen).

  Med det sagt kan jag hålla med om att det är lite för mycket konspirationsteori över Höglunds hållning, och att IPCC:s arbete nog måste räknas som det bästa vi har att utgå från – att sedan alternativa förklaringar som är mindre sannolika finns är absolut värt att bedriva forskning kring men ska inte vara en ursäkt för att inta en avvaktande hållning i klimatfrågan.

 2. Visst, terminologin är lite klurig. Men jag tycker att om nu Höglund nu tror på dessa astronomiska alternativförklaringar så borde hon i alla fall kunna namnge dem så att man inte blir förvirrad.

 3. Det intressanta med Höglunds åsikter är att hon inte accepterat auktoriteterna på området – IPCC och klimatforskarna. Inte heller har hon accepterat de populärvetenskapliga sakargumenten för växthusteorin. Visar inte detta att klimataktivisternas argumentation är alltför svag?
  /DNg

 4. Det Höglund menar med bakgrundstrålingen är inte att det är den som värmer upp, vilket ni tycks tro. Det hon menar är att det är en av faktorerna till molnbildning, när den kosmiska mikrovågsbakgrunds strålningen är hög, bildas färre moln = varmare väder. och visse värsa. Klargjorde det lite för er kanske? Eller har ni redan bestämmt att det inte är så?

 5. Franz: beror sig på vilken årstid det handlar om och framförallt Var på planeten du befinner dig. Lågtryck höjer vanligtvis lufttemperaturen under vintern och tvärtom på sommaren. Så din slutsats om molnbildning och temperatur är inte speciellt SOLKLAR 😉

 6. Danne:

  Att man inte accepterar vedertagna förklaringar KAN ju ha med annat att göra än att det är fel på förklaringarna. Utan att i övrigt dra några paralleller finns det de som ifrågasätter att rökning orsakar cancer och att nazisterna utrotade judar. Deras tvivel säger väldigt lite om huruvida förklaringen stämmer eller inte.

 7. Ett genomgående inslag i den mediala klimatdebatten är brist på nyansering. Det handlar ofta om antingen-eller när verkligheten kanske ligger närmare både-och. Det känns fullt möjligt att även en obefolkad jord nu skulle befinna sig i en relativt sett varm period, detta av yttre orsaker som t.ex. solaktivitet, men att effekten förstärks genom mänskliga aktiviteter.

  Ett påstående som ofta syns i media (inte enbart kvällspress) har innebörden att ”alla seriösa forskare är överens om att uppvärmningen beror på utsläpp av växthusgaser”. Detta, menar jag, är inte någon korrekt beskrivning av läget. Man har då fastnat i ett cirkelresonemang. Forskare som inte helt stöder IPCC:s rapporter blir just av den anledningen klassade som oseriösa, trots att de kanske är mycket väl bevandrade inom sitt gebit.

  De mera astronomiskt inriktade debattörerna har en tendens att bortse från människans förmåga att påverka. De som ser frågan rent meteorologiskt och klimatologiskt har å andra sidan en lätt irriterande böjning för att betrakta solen som en konstant lysande lampa, vilket den ju inte är.

  Framtiden lär utvisa vad som stämmer och inte stämmer, men en mindre uttalad polarisering i debatten skulle knappast skada. Det ena behöver inte utesluta det andra.

  Hans Bengtsson

 8. Och där kom Kim med nazistargumentet ”utan att i övrigt dra några paralleller”…
  Det är inte en tillfällighet att de som tvivlar på att Al Gore och Pär Holmgren sitter inne med den hundraprocentiga sanningen stämplas som ”klimatförnekare”.

  Att IPCC bara ser mänsklig påverkan som orsaken bakom klimatförädringarna kommer i en annan dager när man vet att deras stadgar säger att det är den enda</i< orsak de skall leta efter.

 9. Per: trams att alla som tvivlar på Al Gore stämplas som ”klimatförnekare”. Däremot har jag känslan av ”klimatförnekare” med lögnhalsen Per Welander i spetsen är långt mer radikala och trångsynta än de flesta. Denna grupp är allt för upptagna med att gratulera varandra än att faktiskt bidra till en nykter debatt.

  Hans: Utmärkt inlägg, tyvärr tycker väl folk att det blir mer spännande med svart eller vitt.

 10. Hans: Jag skulle tippa att det finns många seriösa forskare som inte vill uttala sig för att de inte hunnit sätta sig i frågan så pass ordentligt som de skulle vilja. Men jag tror inte att det finns många som har en åsikt om saken som inte håller med IPCC:s allmänna slutsatser. I synnerhet inte bland astronomerna och solforskarna. Bland dem är det nog försvinnande få som tror att solen hittat på nåt dumt de senaste åren, och inte så många fler som inte tror på meteorologernas temperaturmätningar.

 11. Jag känner mig övertygad om att utsläppen av växthusgaser bidrar till den höga globala temperaturen som vi nu upplever. Det finns också, menar jag, all anledning i världen att försöka göra något åt saken. Jodå, jag åker nästan alltid kollektivt.

  Samtidigt litar jag inte på stjärnor, troligen är det ett 40-årigt intresse för variabla stjärnor som gör att jag inte ens är säker på solens oskuld i sammanhanget. Detta trots att solen är en förhållandevis lugn och stadig huvudseriestjärna. Argumentet ”klimatvariationer har alltid funnits, långt före industrialismens dagar” må kännas banalt och vara aningen uttjatat – men det hindrar inte att det är rätt svårt att avfärda rakt upp och ner.

  Jordens klimat varierar de facto oavsett människans närvaro, i olika tidsskalor. Samspelet mellan solstrålning och global temperatur är utomordentligt komplext och långt ifrån färdigutrett, men existerar och är relevant. Medan forskningsprocessen fortskrider tror jag det är förståndigt att inta en hållning som är öppen för nya rön, och inte fastna i en hörna som man sedan av prestigeskäl får svårt att ta sig bort från. Sådana tendenser kan man nog ana i den klimatdebatt som förs i media.

  Hans Bengtsson

Comments are closed.