Jag kom just tillbaka från ett föredrag som gavs av David G. Messerschmitt inom ramen för tvärvetenskapliga forskningscentret CDP här i Uppsala. Ämnet var ”Broadband Interstellar Beacons”, alltså radiosignaler som är designade för att väcka en annan civilisations uppmärksamhet.

Messerschmitt berättade att man till följd av Cyclops-rapporten från 1970 först och främst har sökt efter signaler från utomjordingar (SETI) som antingen var begränsade till en viss frekvens eller bestod av korta pulser. Det beror på att mer komplicerade signaler ser ut som brus om man inte i förväg har kommit överens mellan sändare och mottagare om hur signalen ska se ut. Det är ju inte möjligt med någon som man inte har haft kontakt med tidigare; då kan man inte använda sig av signaler som liknar brus. Motparten har inte rätt skräddarsydda filter som separerar signalen från äkta brus.

Messerschmitts huvudargument i sitt föredrag var dock att så inte behöver vara fallet och att man kanske har sökt på fel sätt under 30 års tid. Han menar nämligen att signaler med stor bandbredd har många fördelar när det gäller överföringen. De är t.ex. mindre känsliga för störningar och används därför för de flesta moderna kommunikationsmetoder. Han menar vidare att det finns mycket övertygande grundläggande argument som bestämmer större delar av hur en sådan signal skulle designas för att väcka uppmärksamhet hos någon annan. Dessa argument skulle vara likadana, oavsett hur utomjordingarnas teknik skulle se ut i detalj. Man skulle på detta vis alltså komma överens utan att ha talat med varandra och därför är det kanske inte hopplöst ändå att upptäcka utomjordiska bredbandssignaler.

En sådan signal skulle med stor sannolikhet inte bara se ut som brus, utan dess innehåll skulle även bestå av nästan slumpmässiga tal. Med ”nästan slumpmässigt” menas att man använder sig av så kallade pseudo-slumptal och återigen finns det då ett fåtal ganska närliggande val. Till exempel är sifforna i talet π ganska så slumpfördelade och skulle kunna upptäckas om man gissar rätt i hur de där ute har tänkt.

Att leta efter sådana signaler ligger dock fortfarande några år in i framtiden, men är något som Allen Telescope Array, som är under uppbyggnad i Kalifornien, skulle kunna klara av.

1 KOMMENTAR

  1. Är det inte just såna här ”bredbands-signaler” man letar efter i Astropulse-projektet?

Comments are closed.