Som vi (och Arielspace) redan rapporterat söker Rymdstyrelsen[0] en ny generaldirektör. Vilka är det då som sökte? 29 män och bara fyra kvinnor, kan vi avslöja, enligt uppgifter från Näringsdepartementet. Bland männen finns det några kända namn. Mest intressant är kanske meteorologiprofessorn Erland Källén, Stockholms universitet, som profilerat sig i klimatdebatten. Det har även hans kollega och medsökande Kevin Noone, professor i tillämpad miljöfysik. Bland de övriga märks även kända namn från den svenska rymdbranschen. Rymdbolagets seniorrådgivare Sven Grahn till exempel, likaså Esrange-chefen Olle Norberg samt Baard Eilertsen och Christer Andersson, både bolagschefer inom Rymdbolagets sfär. Om regeringen tycker att sökandet efter nya jordar är viktigt så kanske de väljer ESA-astronomen Malcolm Fridlund, som även han skickat in en ansökan. Å andra sidan upptäcker han kanske fler jordar om han inte sitter bakom en hög med papper i Solna. Det återstår att se, men helt klart att rymdministern Maud Olofsson har några spännande alternativ att välja mellan.

Å andra sidan vet vi inte riktigt hur mycket tid Maud har över till rymdfrågor nuförtiden. Nästa vecka är det ministermöte hos europeiska rymdorganet ESA (på dagordningen: stålar) och då är det istället statssekreteraren Jöran Hägglund (c) som åker.

[0] Som förresten inte alls ska styckas upp som vi skrev här häromveckan tydligen var min snabba genomläsning av regeringens forskningsproposition lite väl snabb.

5 KOMMENTARER

  1. Bra jobbat. Då vet vi att Maud har en kompetent samling att välja på. En uppenbart politisk tillsättning i det här läget bör orsaka folkstorm. Eller åtminstone solstorm.

  2. Svenska partiers intresse för rymdfrågor är överlag lågt. Kommer ihåg när jag inför valet 2002 mailade runt till alla Riksdagspartier och ställde lite rymdrelaterade frågor. Totalt fick jag tre svar, om jag inte minns fel. Det mest uttömmande var från (s) medan (c) och (fp) svarade att de tycke och röstade som regeringen.

    Precis som Dag hoppas jag på att Olofsson går efter kompetens och inte partifärg/vänskapsband.

Comments are closed.