Foto: RobertNyss nämnda Assi hälsade på Populär Astronomi i Stockholm idag. Här ser vi henne i AlbaNovas huvudbyggnad tillsammans med vår egen Kambiz Fathi, Svenska astronomiska sällskapets Gösta Gahm och planetforskaren och planetarieprogrammakaren Alexis Brandeker.