Bild: NASA
Nej, det är inte den upplysta Globen i Stockholm, det är en metanutsläppskarta för Mars. Metanet på Mars har varit svårt att förklara: nu med de nya kartorna, gjorda av astronomer som använt teleskop på Hawaii, börjar frågorna bli ännu mer intressanta. (Bild: NASA)

Visst var det dags för en ny omgång av Nu ska vi alla leka att det kanske finns liv på Mars? Astrobiologbloggaren Andrej summerar upptäckten på Liv på jorden och annorstädes och Emily Lakdawalla går till botten på Planetary Societys blogg. Mars’ metangas verkar ha sitt ursprung i bara vissa ställen på planetens yta, rapporterar NASA, och nu verkar metanutsläppen dessutom variera med tiden. Något slags aktivitet måste vara på g för att skapa metanet, och oavsett vad det är så är det en överraskning att det sker. Forskarna gissar på två möjligheter: Är det seismisk aktivitet så saknas det andra övertygande tecken på det. Är det underjordiskt liv så har vi ju inte heller något annat tecken på det ännu. DN intervjuar astrobiologer av alla tre sorter och de utesluter inte alls att det är liv det är fråga om. Nu behöver man ta sig till rätt plats och gräva ner flera meter för att kolla, med Mars Science Laboratory kanske, men redan innan kan man göra nya observationer från jorden och mäta halter av olika isotoper för att ringa in metanets ursprung.
Originalartikel hos Science Express
NASA Astrobiology

3 KOMMENTARER

 1. Det är rätt otroligt att de fortfarande envisas om att det finns liv på mars. men vad spelar det för roll, för om det finns liv så är det knappast mer än bara bakterier 😛

 2. Tack för länkarna, som ska läsas med stort intresse. Spontant tror jag att detta är positivt för liv oavsett metanets ursprung. Metanmetabolism tillhör bland det första våra egna livsformer evolverade.

  ”att de fortfarande envisas”

  Vad menas med det, frågan har inte kunnat testas endera vägen (och ett negativt svar är särskilt svårtestat) så några negativa resultat finns inte – och det här är ju snarast positiva indikationer. Det tog kanske 30-40 år mellan kvantmekanikens första resultat och teorins mognad, så om vi räknar de 30 år som gått sedan Viking-landarnas första undersökning så är denna svåravgjorda fråga bara barnet.

  För övrigt, ironiserande eller inte, vad beträffar typ av liv så verkar en stark modern arbetshypotes vara att ursprungligt liv på jorden var av motsvarande komplexitet och redundans som eukaryoter, till och med var eukaryoter. (Det är också, tror jag, genetiskt motsvarande den katalytiska komplexitet som Kaufmann predikterar i sin autokatalytiska modell för ’fasövergången’ mellan ett öppet och ett slutet biokemiskt system. Vilket är en spännande motsvarighet.)

  I så fall är archaea och sedermera bakterier senare avsplittningar och genomgick förluster av redundans i selektiva svep när framför allt de anpassades för en sedermera varm miljö.

  Men även om eventuellt liv på Mars numera består av sådana strömlinjeformade minimerade organismer, så är bakterier knappast ”bara” för biosfären. De är den största delen av biomassan efter de ännu mer talrika virusen (havsvatten), och tillsammans har de den överlägset största genetiska variationen. Hinner inte googla, men har nyss sett Craig Venter hålla ett föredrag där han beskriver den massekvensiering av olika havsmiljöer han ordnat. Har för mig han konstaterade att om eukaryoter svarar för ~ 50 000 proteinfamiljer (?), så har de redan upptäckt ~ 500 000 mer från övriga organismer, och att det verkar bara vara ett fåtal procent av den totala variationen. Archaer och bakterier sparkar häck!

Comments are closed.