Det tror svenske kosmologen Max Tegmark, som bekant, och han är inte ensam om att tro det. Tanken är att vårt universums egenheter – big bang, supersnabb expansion, balansen mellan vanlig och antimateria, mörk materia och mörk energi – bäst kan förklaras om det inte är det enda universum som finns. Men idén om multiversum är inte bara svår att få in i skallen – många forskare är oroliga att hela konceptet inte går att testa i verkligheten. Därmed undrar man om det alls kan räknas som god vetenskap. Nu pågår en konferens i engelska Oxford där ett gäng fysiker och filosofer, bland dem Max Tegmark, möts för att reda ut åtminstone de övergripande frågorna. I ett annat universum är du och jag kanske där och deltar, men som tur är skriver bloggarkosmologen Sean Carroll ett referat av de mest spännande inläggen på bloggen Cosmic Variance.

Bild: ESA, LFI & HFI Consortia (Planck)
Bland universums klurigheter: den kosmiska bakgrundsstrålningens ojämnheter. Bilden är från Europas nya kosmologisatellit Planck, som i veckan visat upp några smakprov från sina första observationer. (Bild: ESA/LFI & HFI Consortia/Planck)

3 KOMMENTARER

  1. Vad är andra universum för något? Sådana lär höra hemma i andra dimensioner. Enligt supersträngteorin existerar elva sådana, sju utöver rum-tiden. Jag kan inte föreställa mig dem.

    Matematiken lär kräva elva dimensioner, annars fungerar inte vårt universum, som mest utgörs av mörk materia/energi. Somliga tror, att vi och det mörka är likt spöket och väggen: Våra sinnen kan inte göra oss medvetna om det. Det låter som om det var något med utsträckning enbart i de sju osynliga dimensionerna.

    Omedvetenheten gäller dock inte det mörkas gravitationseffekter. De krävs för att hålla ihop galaxerna. I så fall så är det ändå vårt universum det mörka tillhör.

    Frågan blir: Finns det kanske bara ett universum, av vilket våra begränsningar hindrar oss att uppfatta mer än en obetydlighet.

    Men hur många 4-dimensionella föremål får plats i en 11-dimensionell rymd? Hur mycket mörkt och gravitation blir det totalt? Blir inte frågan likvärdig med uppgiften att dividera något med med noll sju gånger?

  2. Vårt universum saknar ju både gränser och centrum sägs det. Samtidigt pratar man om andra universa. Då borde ju rimligts dom vara skilda åt med någon slags gräns och därmed ha ett centrum någonstans..

Comments are closed.