Saturnus infraröda ring

En konstnärs tolkning av den enorma ring runt Saturnus som nyligen upptäcktes av Spitzer. Saturnus syns som en liten prick i ringens mitt. (Foto: NASA)