Det internationella astronomiåret firar som bekant att det i år är fyrahundra år sedan Galilei riktade sitt teleskop mot himlen. I dessa strövtåg har jag skildrat  många av de upptäckter han gjorde, men jag har ännu inte sagt något om själva teleskopet, vilket det alltså är dags för nu.  

Jag vill då börja med att påtala en ovanligt seglivad faktoid: Galilei uppfann inte teleskopet! När han byggde sitt första instrument 1609 hade konstruktionen redan varit i omlopp under något år och den holländska optikern Hans Lippershey hade till och med hunnit ansöka om ett pantent i Haag.

Galileis teleskop
Galileis teleskop. Instrumentet är byggt i trä och täckt av papper. Bilden från Istituto e Museo di Storia della Scienza.

Klart är däremot att Galilei snabbt fick nys om tekniken och att han snart kunde bygga ett teleskop som var långt bättre än något annat vid tiden. Med dagens mått mätt var det emellertid ett ytterst blygsamt instrument han riktade mot himlarna 1609. Objektivlinsen hade en brännvidd på 40 tum och okularet på 2 tum, vilket tillsammans gav ungefär 20 gångers förstoring. Dessutom var linsernas kvalitet bristfällig och de gav bara skarp bild precis i centrum av synfältet. Galilei använde därför ett fältstopp som begränsade aperaturen till ungefär 1 tum. För er som inte hänger med i teknikaliteterna betyder det att en enkel fältkikare av idag är ett i alla avseenden väsentligen mycket bättre instrument än det Galilei använde.

Med denna bakgrund kan man fråga sig hur Galileis teleskop var att använda? Återigen har en modern fältkikare ett rejält övertag. Galileis tub var lång, ranglig och svår att hålla still, skärpan var inte den bästa och dessutom var synfältet begränsat till 15 bågminuter. Det senare innebar i praktiken att man exempelvis bara kunde se en fjärdedel av fullmånen åt gången. Allt sammantaget innebar detta att det krävdes rejält med träning för att överhuvudtaget se något i Galileis teleskop. Detta är en av förklaringarna till historierna om de av Galileis samtida som vägrade acceptera vad teleskopet påstods visa.  När de skulle få Jupiters månar förevisade fick de helt enkelt inte in några månar i okularet. Därutöver hade man goda skäl att tvivla på teleskopet som sådant. Ingen hade tidigare använt instrument som förstärkte våra sinnen och ingen visste riktig hur det fungerade. Kan man verkligen lita på vad teleskopet visar? var åtminstone för en tid en fullt rimlig fråga.

Idag är det förstås ingen som tvivlar på teleskopets status som vetenskapligt instrument. Men alla som skaffat sig ett modernt teleskop vet att det fortfarande krävs en hel del träning vid okularet innan det ger full utdelning. Att se och att observera är långt ifrån samma sak, något som också kan fogas till raden av galileiska upptäckter.