Bild: NASA/CXC/Southampton/W. Ho m fl./NASA/CXC/M.Weiss
Lilla stjärnan i mitten av supernovaresten Cas A är, enligt astronomer, en kilometerstor neutronstjärna med en bisarr atmosfär av kol. (Bild: NASA/CXC/Southampton/W. Ho m fl./M.Weiss)

År 1680 eller däromkring exploderade en stjärna i vår galax, 10 000 ljusår från jorden. Nu 330 år senare skiner resten efter explosionen i röntgenstrålning, och den är ett favoritobjekt för rymdkännare. Cas A heter den. I mitten ligger en liten ljuskälla som skiner i röntgenstrålning på ett sätt som astronomer inte har kunnat förstå. Skulle den rentav kunna härbärgera ett svart hål som ligger där och slukar materia? Nu tror astronomerna Wynn Ho och Craig Heinke från England respektive Kanada att de listat ut vad den är: en så kallad neutronstjärna med en mycket egendomlig yta. Neutronstjärnan är troligtvis bara 20 kilometer i diameter men väger ungefär 40 procent mer än solen, massiva grejer med andra ord. Å andra sidan är det precis det man väntar sig ska skapas när en tung stjärna exploderar som en supernova. Neutronstjärnans underliga ljusstrålning, dess spektrum alltså, förklarar Ho och Heinke med att den har en atmosfär av kol. Som är bara några centimeter tjock, har en jämn temperatur på 2 miljoner grader och är dessutom – andas lugnt nu – lika tät som diamant. Hu.
Forskarna utvecklar sin modell för stjärnan i veckans nummer av tidskriften Nature; artikeln finns att läsa på arxiv.org.