Bild: ESA - J. Huart
Satelliten Rosetta som idag svänger förbi jorden på väg till ett besök hos kometen Churyumov-Gerasimenko 2014. (Bild: ESA – J. Huart)

Nu på morgonen mellan klockan 8 och 9 svingade ESA:s kometjagande satellit Rosetta förbi jorden för att låna gravitationskraft och därmed slungas ut i solsystemet. Det finns en möjlighet att den kan ge ledtrådar till ett seglivat mysterium på samma gång.

Ända sedan 1990 har man hos ESA och NASA märkt en liten skillnad i hastighet hos rymdsonder jämfört med det förväntade efter sådana här passager. Det rör sig vanligen om mycket små skillnader – satelliten Galileo susade iväg 3,9 mm/s snabbare än förväntat 1990 och 1998 fick sonden NEAR en ökad hastighet med 13 mm/s jämfört med vad den borde fått. Ibland är skillnaden så liten att den inte går att mäta.

Man har många teorier om vad detta skulle kunna bero på; tidvatteneffekter mellan jorden/solen eller jorden/månen, atmosfärisk påverkan, eller strålningstryck från jorden. Det finns också mer exotiska teorier, som mörk energi, mörk materia eller variationer i Einsteins beprövade allmänna relativitetsteori.

Man tror att det kanske kan finnas en koppling till hur rymdsonderna Pioneer 10 och 11, som är på väg bort från solsystemet, upplevt en märklig acceleration riktad mot solen (som alltså adderas till gravitationen) som man inte heller kunnat förklara.

Läs mer hos ESA

3 KOMMENTARER

  1. ”satelliten Galileo susade iväg 3,9 mm/s snabbare än förväntat ”

    Hur stor relativ skillnad motsvarar det?

  2. Ja, hastigheterna brukar mätas i km/s så storleksordningen är väl en miljontedel av hastigheten. Det ligger verkligen precis på gränsen till vad man kan mäta, men det verkar vara en verklig effekt.

  3. hmm, så intressant… ja einstein o strängteorin är ju ännu inte färdiga med gravitation o rumtid så at säga.. kan det ha att göra med mörk energi/materia kanske, eller det faktum att universum verkar expandera med accelerarad hastighet?

Comments are closed.